ربات شیشه شور

ربات شیشه شور برای خانم های خانه دار یا برای مغازه داران با شیشه های بزرگ یک معجزه است.

کافیست دستگاه را در گوشه ای از شیشه بکار بیاندازیم تا خیلی سریع تمامی مساحت شیشه را بررسی نموده و شروع به کار نماید .

ربات با نصب فوق العاده آسان، بهترین گزینه جهت نظافت تمامی شیشه ها به خصوص شیشه های خارجی غیر قابل دسترس می باشد.

با این دستگاه احتمال خطر جهت نظافت شیشه های داخلی و خارجی به شدت کاسته می شود و دیگر نیازی به مشقت نیست و به آسانی تمیز می گردند.

ربات شیشه شور
ربات شیشه شور
ربات شیشه شور

فیلمی از کارکرد ربات