ربات تی کش

با خانواده Braava  کف تمیز و خانه ای دلچسب داشته باشید .

با این ربات ها کف های شما تمیز خواهند ماند مهم نیست سطح شما چه قدر گسترده است یا جنس کف شما پارکت ، سنگ یا سرامیک یا هر چیز دیگریست این ربات ماموریت خود را انجام خواهد داد .

Hero 300

با هر بار شارژ بیشتر از ۹۵ متر مربع به صورت خشک و ۳۰ متر مربع بصورت تر تمیز و پاک خواهد نمود .
این سیستم مناسب تمیزی اتاق های بزرگ می باشد .
ربات تی کش- ربات پاک کننده کف
ربات تی کش- ربات پاک کننده کف
ربات تی کش- ربات پاک کننده کف
ربات تی کش

Braava jet

با هر بار شارژ بیشتر از ۲۰ متر مربع به صورت خشک و ۱۵ متر مربع بصورت تر تمیز و پاک خواهد نمود .
این محصول مناسب آشپزخانه ، حمام و سرویس ها می باشد .
ربات تی کش
ربات تی کش- ربات پاک کننده کف
ربات تی کش- ربات پاک کننده کف
ربات تی کش- ربات پاک کننده کف