ربات جارو- جارو ربات
جارو ربات ۶۳۱ جزو ۱۰ ربات برتر جاروبرقی دنیا
مکش بسیار زیاد و ۳مرحله ای برای پاکیزگی ای بیشتر (high efficiency filter)
ربات جارو- جارو ربات
دارای برس های کناری
مصرف برق بسیار پایین
ربات جارو- جارو ربات
نظافت محل های کوچک و باریک
قابلیت عبور از زیر تخت ها و مبل ها به علت ارتفاع کم
تکنولوژی تشخیص ارتفاع
ربات جارو- جارو ربات
قابلیت برنامه ریزی
برگشت اتوماتیک به محل شارژ پس از اتمام ماموریت
دارای دیوار مجازی