ربات جارو- جارو ربات
جارو ربات ۸۸۰ جزو ۱۰ ربات برتر جاروبرقی دنیا
مکش بسیار زیاد و ۳مرحله ای برای پاکیزگی ای بیشتر (high efficiency filter)
دارای برس های کناری
جارو ربات 880

جارو ربات ۸۸۰

مصرف برق بسیار پایین
سنسور های تشخیص گرد و خاک
نظافت محل های کوچک و باریک
جارو ربات 880
قابلیت عبور از زیر تخت ها و مبل ها به علت ارتفاع کم
تکنولوژی تشخیص ارتفاع
قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی
جارو ربات 880
برگشت اتوماتیک به محل شارژ پس از اتمام ماموریت
تکنولوژی چند اتاقه
دارای دیوار مجازی